Cine suntem Autorizări Referinţe Produse Servicii Date de contact Home

  Autorizări
 
 

 

AUTORIZAŢII ŞI CERTIFICĂRI OBŢINUTE DE CĂTRE   SOCIETATE DE LA ALTE ORGANISME

 

 

S.C. MERIDIAN S.R.L. Botoşani a fost autorizată ISCIR pentru instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat în anul 1997 şi a deţinut Autorizaţia nr. 41/24.06.1997 cu valabilitatea până la data de 05.06.2004, eliberată de către ISCIR – INSPECT  I.T. Suceava.

În anii 2003 şi 2004 societatea a fost autorizată ISCIR pentru montare/instalare, service/reparare, punere în funcţiune (PIF) şi VTP/AF aparate consumatoare de combustibil gazos în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice A1 – 2002.

Tot în cursul anului 2004 societatea a fost autorizată de către ISCIR – IT Suceava pentru activităţile de montare/instalare, service/reparare, punere în funcţiune cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune cu Pmax = 5 Gcal/h (Autoriz. Nr. SVPTC9/TIPC/1,2/011/16.11.2004).

In anul 2005 societatea a fost autorizata ISCIR pentru instalarea, montarea, punerea in functiune si repararea cazanelor de abur si de apa fierbinte, precum si pentru instalarea, punerea in functiune si service-ul instalatiilor de ardere si de automatizare ale cazanelor de abur si apa fierbinte în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice C1-2003.

In anul 2006 societatea a fost autorizata ISCIR pentru repararea, reglarea si verificarea la deschidere-inchidere a supapelor siguranta în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice C7-2003.

In anul 2007 societatea a fost autorizata ISCIR pentru montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice C10/1-2003.

In luna august 2007 societatea a fost autorizata ANRE pentru proiectarea sistemelor de distributie a gazelor naturale (PDS), proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale (PDI) si pentru executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale (EDI).

Societatea este condusă de către administratorul unic care are în subordine un sector comercial/transporturi, sectorul de construcţii – montaj, compartimentul de producţie/ofertare şi compartimentul de asigurare a calităţii (AQ). Sectoarele comercial şi de C+M,  compartimentul de producţie/ofertare, precum şi compartimentul de asigurare a calităţii sunt conduse de persoane de specialitate cu studii superioare.

 

Şeful sectorului de construcţii-montaj coordonează atât activitatea de construcţii-montaj, cât şi cea de sudură în cadrul societăţii ( sudor şef ) şi este inginer mecanic.

Şeful compartimentului de asigurare a calităţii ( AQ ) urmăreşte pe linie de calitate atât activitatea în sectorul de construcţii-montaj, cât şi activităţile compartimentului de PIF şi service al societăţii şi este inginer cu specializarea electrotehnică.

Personalul de execuţie a lucrărilor de montare/instalare, service/reparare, punere în funcţiune şi VTP/AF este compus din 4 ingineri de specialitate ( electrotehnică ).

În cadrul societăţii au fost autorizaţi ISCIR un număr de 3 sudori, atât pentru sudură manuală cu arc electric, cât şi pentru sudura cu flacără oxiacetilenică.

S.C. MERIDIAN S.R.L. Botoşani are omologate 7 proceduri de sudare :

 

a)     Procedeul de sudare 311 – ţeavă oţel Φ 51 x 3, cap la cap, OLT 45 KII; WPAR – 56563/2001;

b)    Procedeul de sudare 311 – ţeavă oţel Φ 21,3 x 2,6, cap la cap, OLT ST 37.2; WPAR – 56746/2004;

c)     Procedeul de sudare 111 – ţeavă oţel Φ 108 x 6, cap la cap, OLT 45; WPAR – 56564/2001

d)    Procedeul de sudare 111 – ţeavă oţel Φ 168 x 8, cap la cap, OLT 45 KII; WPAR – 56747/2004;

e)     Procedeul de sudare 111 – îmbinare sudată ţeavă – placă tubulară realizată cu topirea capătului ţevii, cu ţevi amplasate în triunghi (Sp = 33 mm, d = 34 mm, St = 3 mm, oţel placă tubulară OL 37 – 2K, oţel ţeavă OLT 35), WPAR – 56813/2005;

f)      Procedeul de sudare 111 – sudură racord la ţevi: D1 = 219 mm; t1 = 7 mm; D2 = 114 mm; t2 = 3,5 mm; OLT 35 KII; WPAR – 56814/2005;

g)     Procedeul de sudare 311 – sudură racord la ţevi: D1 = 42,2 mm; t1 = 3,6 mm; D2 = 26,7 mm; t2 = 2,9 mm; OLT 35; WPAR – 56815/2005;

 

 

Operaţiunile de control distructiv şi nedistructiv de tipul celor cu radiaţii penetrante ale îmbinărilor sudate cap la cap care se efectuează în conformitate cu prevederile P.T. CR 20 - colecţia ISCIR, cu ultrasunete ale îmbinărilor sudate cap la cap care se efectuează în conformitate cu prevederile P.T. CR 4 - colecţia ISCIR, cu ultrasunete ale îmbinărilor sudate în colţ care se efectuează în conformitate cu prevederile P.T. CR 10 - colecţia ISCIR,  cu lichide penetrante ale îmbinărilor sudate care se efectuează în conformitate cu prevederile P.T. CR 6 - colecţia ISCIR şi cu pulberi magnetice ale îmbinărilor sudate care se efectuează în conformitate cu prevederile P.T. CR 8 - colecţia ISCIR vor fi efectuate pentru S.C. MERIDIAN S.R.L. BOTOŞANI de către S.C. EXPROTERM S.R.L. SUCEAVA ( laborator specializat şi autorizat ISCIR şi CNCAN în acest  sens ) în baza CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII dintre cele două societăţi încheiat la data de 23.07.2006    ( cu nr. înregistrare 143/23.07.2006 ).

           Începând cu anul 1997 şi până în prezent personalul nostru tehnic cu atribuţii în activitatea de verificare a montajului, de punere în funcţiune şi de reparaţii şi service a echipamentelor termice montate/reparate de către societate, a participat în permanenţă la toate cursurile de instruire pentru aceste activităţi organizate de către firmele importatoare sau de către distribuitorii autorizaţi de către aceştia. Astfel, personalul nostru tehnic de specialitate deţine Atestate de participare la aceste activităţi din partea:

-    TRUSTUL EUROTHERM Piatra Neamţ – pentru cazanele ARCA Italia;

-     S.C. COMINSTAL GROUP S.R.L. Bucureşti – pentru cazanele DE DIETRICH Franţa;

-     TERMOMAX Kft. – Ungaria şi S.C. TERMOMAX  ROMÂNIA S.R.L. Bucureşti - pentru cazanele TERMOMAX Ungaria şi cazanele LAMBORGHINI, BIASI şi I.C.I. CALDAIE Italia ;

-     S.C. HORNOFF TRADE CONSULT  S.R.L. Bucureşti pentru cazanele VAILLANT - Germania;

-     S.C. VIESSMANN ROMANIA S.R.L. Braşov pentru cazanele VIESSMANN – Germania;

-     S.C. CALOR S.R.L. Bucureşti – pentru cazanele THERMANSI – Grecia, BIASI – Italia şi DE DIETRICH – Franţa.

-     S.C. ROBERT BOSCH S.R.L. Bucureşti – pentru cazanele JUNKERS - Germania.

-     S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. Bucureşti - pentru cazanele din reteaua Romstal.

-     S.C. KOBER S.R.L. Turtureşti-Piatra Neamt - pentru cazanele MOTAN.

<< SUS

 

Meridian Guestbook  |  Adauga-ne la lista ta de Favorite  |  Link-uri:    I.S.C.I.R.    Centrale.ro    Yahoo!Mail   Cool wallpapers   Divertisment