Cine suntem Autorizări Referinţe Produse Servicii Date de contact Home

     Cine suntem

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ŞI ACTELE LEGALE DE CONSTITUIRE ALE SOCIETAŢII

                  

                       Denumirea : S.C. MERIDIAN S.R.L. Botoşani

Sediul : Botoşani, str. Maxim Gorki, nr. 11
Nr. înreg. Reg. Comerţului : J07/1200/1994
Cod unic de înregistrare :
RO 6868830
Telefon : 0231.517989
Fax :
 0231.517989

E-mail :     
office(a)meridianbt.ro

Capital social (subscris şi vărsat): 100.000 lei

Persoană juridică română, societate cu răspundere limitată, cu 2 asociaţi.

<< SUS

   

PROFILUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

 

Societatea a fost înfiinţată în anul 1994, după desfiinţarea Şantierului Botoşani al T.M.U.C.B. – Filiala Iaşi, principalul obiect de activitate al acesteia fiind executarea de lucrări de instalaţii în construcţii la persoane juridice şi persoane fizice.

Personalul iniţial al societăţii l-a constituit un colectiv de ingineri, maiştri şi muncitori calificaţi provenit din T.M.U.C.B. – Filiala Iaşi – Şantierul Botoşani, personal cu o experienţă de peste 20 de ani în activitatea de instalaţii în construcţii (ingineri şi maiştri autorizaţi ISCIR, sudori electrici şi în gaze autorizaţi ISCIR).

În prezent societatea lucrează cu un număr efectiv de 48 de angajaţi din care :

-         ingineri/maiştri execuţie : 3 ;

-         ingineri proiectare/producţie : 2 ;

-         ingineri PIF şi service : 3 ;

-         muncitori diverse calificări (sudori, lăcătuşi-monteori, instalatori încălzire şi sanitare, vopsitori, izolatori) : 32 din care 3 sudori autorizaţi ISCIR.

Principalele categorii de lucrări executate în ultimii 3 ani de către personalul societăţii sunt următoarele:

-         instalare/montare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu funcţionare pe combustibil solid/lichid/gazos, cu puteri termice cuprinse între 20.000 kcal/h şi 5 Gcal/h – în antrepriză generală sau ca subantreprenor de specialitate;

-         service/reparare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu funcţionare pe combustibil solid/lichid/gazos, cu puteri termice cuprinse între 20.000 kcal/h şi 5 Gcal/h – în antrepriză generală sau ca subantreprenor de specialitate;

-         punere în funcţiune (PIF) cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu funcţionare pe combustibil solid/lichid/gazos, cu puteri termice cuprinse între 20.000 kcal/h şi 5 Gcal/h;

-         verificare tehnică periodică (VTP) şi autorizarea funcţionării (AF) la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu funcţionare pe combustibil solid/lichid/gazos, cu puteri termice cuprinse între 20.000 kcal/h şi 5 Gcal/h;

-         instalare/montare cazane de abur şi cazane de apă fierbinte cu funcţionare pe combustibil lichid/gazos, cu debitul nominal de abur de până la 5t/h abur şi debitul caloric de până la 5 Gcal/h – în antrepriză generală sau ca subantreprenor de specialitate ;

-         service/reparare cazane de abur şi cazane de apă fierbinte cu funcţionare pe combustibil lichid/gazos, cu debitul nominal de abur de până la 5t/h abur şi debitul caloric de până la 5 Gcal/h – în antrepriză generală sau ca subantreprenor de specialitate ;

-         punere în funcţiune (PIF) cazane de abur şi cazane de apă fierbinte cu funcţionare pe combustibil lichid/gazos, cu debitul nominal de abur de până la 5t/h abur şi debitul caloric de până la 5 Gcal/h ;

-         instalaţii termomecanice şi tehnologice industriale la persoane juridice din judeţul Botoşani ( fabrici de confecţii, fabrici de brânzeturi şi caşcaval, fabrici textile ) ;

-         centrale termice la unităţi publice şi bugetare din judeţul Botoşani       (CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, ROMTELECOM, POŞTA ROMÂNĂ, BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ., DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, PREFECTURA JUDEŢULUI BOTOŞANI, şcoli şi grădiniţe ) cu funcţionare pe gaze naturale şi cu puteri termice cuprinse între 100.000 kcal/h– 5 Gcal/h ;

-         montarea a peste 3.000 de microcentrale termice murale cu putere termică de 24 - 35 kW cu tiraj forţat la apartamentele persoanelor fizice din localităţile Botoşani, Dorohoi şi Bucecea.

 

În anul 1997 societatea a fost autorizată ISCIR de către I.T. Suceava pentru activitatea de montaj şi reparaţii cazane de apă fierbinte, cazane de abur, recipiente sub presiune, conducte de abur şi apă fierbinte, macarale şi poduri rulante cu S < 10 tf – Autorizaţia 41/24.06.1997.

 

În anul 2003 s-au achiziţionat de către societate o serie de echipamente specifice activităţii de montaj, PIF şi service centrale termice, după cum urmează :

-         Analizor de gaze de ardere tip Maxilyzer cu 5 senzori ( cu sondă de gaze pentru centrale cu tiraj forţat, senzor de temperatură aer exterior şi pompă indice de fum ) ;

-         Pompă electrică de presiune tip RIDGID 1460E – 25 bar. ;

-         Pompă portabilă de detartrare tip RIDGID DP 13 ;

-         Instalaţie de spălare chimică a schimbătoarelor de căldură în plăci tip ALFA LAVAL CIP 40 ;

-         Laptop COMRACE PENTIUM 4 cu soft specific pentru testarea centralelor termice cu plăci electronice cu interfaţă pentru testare .

 

Urmare acestei noi dotări tehnice adăugate la dotările iniţiale, corelat cu experienţa şi şcolarizările făcute de către inginerii noştri de specialitate la diversele firme importatoare de echipamente termice cu care colaborăm în direcţia montării, punerii în funcţiune, service-ului şi reparării acestora, S.C. MERIDIAN S.R.L. Botoşani şi-a pus la punct un serviciu solid de montare/punere în funcţiune/service/reparare centrale termice pe combustibili solizi,lichizi şi gazoşi.

În anii 2003 şi 2004 societatea a fost autorizată ISCIR pentru montare/instalare, service/reparare, punere în funcţiune (PIF) şi VTP/AF aparate consumatoare de combustibil gazos în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice A1 – 2002. Tot în cursul anului 2004 societatea a fost autorizată de către ISCIR – IT Suceava pentru activităţile de montare/instalare, service/reparare, punere în funcţiune cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune cu Pmax = 5 Gcal/h (Autoriz. Nr. SVPTC9/TIPC/1,2/011/16.11.2004). În anul 2005 societatea a fost autorizată ISCIR pentru montare/instalare, service/reparare şi punere în funcţiune (PIF) cazane de abur cu debitul de abur de până la 10 t/h şi cazane de apă fierbinte cu debitul caloric de până la 5 GCal/h în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice C1 – 2003.

Societatea este condusă de către administratorul unic care are în subordine un sector comercial/transporturi, sectorul de construcţii – montaj, compartimentul de producţie/ofertare şi compartimentul de asigurare a calităţii (AQ). Sectoarele comercial şi de C+M,  compartimentul de producţie/ofertare, precum şi compartimentul de asigurare a calităţii sunt conduse de persoane de specialitate cu studii superioare.

Şeful sectorului de construcţii-montaj coordonează atât activitatea de construcţii-montaj, cât şi cea de sudură în cadrul societăţii ( sudor şef ) şi este inginer mecanic.

Şeful compartimentului de asigurare a calităţii ( AQ ) urmăreşte pe linie de calitate atât activitatea în sectorul de construcţii-montaj, cât şi activităţile compartimentului de PIF şi service al societăţii şi este inginer cu specializarea electrotehnică.

Personalul de execuţie şi supraveghere a lucrărilor de montare/instalare, service/reparare, punere în funcţiune şi VTP/AF este compus din 3 ingineri de specialitate ( electrotehnică/electronică ).

<< SUS

 

SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII IMPLEMENTAT

 

Menţionăm că în prezent S.C. MERIDIAN S.R.L. Botoşani este certificată pentru Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 : 2001 de către S.R.A.C. Bucuresti (organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management al calităţii), societatea având  implementat şi menţinând acest sistem, ea deţinând Autorizaţia cu nr. 1637 din 16 ianuarie 2004 şi Certificatul IQNet.

In anul 2007 S.C. MERIDIAN S.R.L. Botoşani a implementat si Sistemul de Management pentru Protectia Mediului in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 : 2005 de către S.R.A.C. Bucuresti.

In anul 2010 societatea va implementa sistemul integrat de calitate-mediu-SSO (ISO 9001:2007, ISO 14001:2004, SR OHSH 18001:2008).

 

     

 

Pentru realizarea corespunzătoare din punct de vedere calitativ a execuţiei montajului şi a reparaţiilor cazanelor de abur şi de apă fierbinte în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice PT C1 – 2003 colecţia ISCIR de către personalul de execuţie al societăţii, cât şi pentru întocmirea la zi a documentelor necesare completării Cărţilor tehnice – partea de montaj/reparaţie a cazanelor, personalul de coordonare directă a lucrărilor (maiştri şi ingineri) şi de control al acestora (responsabilul cu supravegherea lucrărilor - RSL şi responsabilul tehnic cu sudura - RTS) din cadrul societăţii are următoarele atribuţiuni pe linie de serviciu:

- verificarea stării tehnice a cazanelor sub presiune preluate spre montare, instalare sau reparare de la beneficiari, precum şi concordanţa parametrilor tehnici ale acestora cu cei înscrişi în documentaţiile ce le    însoţesc;

          - verificarea existenţei şi studierea amănunţită de către executant a desenului tip de ansamblu al cazanului întocmit de către producător sau de către proiectantul de specialitate în cazul reparaţiei;

          - verificarea existenţei documentaţiei tehnice şi a certificatelor de calitate pentru toate dispozitivele de siguranţă ale cazanului ( tipul, norma, locul de montare, presiunea de reglare, diametrul, debitul ) ;

          - verificarea existenţei certificatelor de calitate care trebuie să cuprindă denumirea produsului, marca materialului, norma de produs, numărul, data şi emitentul certificatului, numărul şarjei de fabricaţie, caracteristicile mecanice şi compoziţia chimică pentru toate materialele de bază şi de adaos, cât şi pentru armături ;

          - verificarea existenţei sau întocmirea documentelor care să ateste executarea altor lucrări speciale prevăzute de către proiectantul instalaţiei ( decapări, spălări chimice, neutralizări etc.) ;

         -   întocmirea documentelor din care să rezulte că strângerea şuruburilor flanşelor şi paralelismul flanşelor, montarea supapelor de siguranţă, au fost montate/realizate în conformitate cu prevederile proiectului de execuţie ;

         - verificarea confirmării prin poansonare a reproducerii marcajelor pe materialele de bază ( tablă, ţeavă), de pe materialul original pe cel ce urmează a fi debitat din acesta, imediat după trasare ;

         - verificarea pregătirii corespunzătoare a rostului pentru sudare, în conformitate cu specificaţiile din tehnologia de sudare omologată folosită şi eventual aplicarea corecţiilor necesare în vederea realizării corecte ale acestuia, înainte de începerea sudării ;

         - verificarea vizuală macroscopică a sudurilor executate prin care se urmăreşte existenţa de fisuri în cusătură sau în zona influenţată termic, crestături marginale sau în cusătură, şanţ marginal, cratere, incluziuni de gaze sau incluziuni de zgură, nepătrunderi la rădăcina cusăturii mai mari de 15% din grosimea materialului de bază sau mai mari de 3 mm. la grosimi de peste 20 mm. la îmbinările fără completare la rădăcină sau alte abateri de execuţie peste limitele prevăzute de prescripţiile tehnice în vigoare şi înscrierea tuturor acestor constatări făcute cu această ocazie în buletinele de verificare ;

           - urmărirea realizării examinărilor şi încercărilor nedistructive/ distructive, după caz, de către personalul autorizat al societăţii sau de către personalul specializat al altor firme cu care s-au încheiat protocoale de colaborare în acest sens, precum şi eliberarea buletinelor cu rezultatele acestor încercări şi verificări;

           - întocmirea listei cu sudorii care au efectuat îmbinările sudate ale unei instalaţii/reparaţii ;

           - poansonarea sudurilor executate de către sudorii autorizaţi imediat după terminarea acestora ;

           - întocmirea schemelor izometrice reale ale instalaţiilor executate cu indicarea şi numerotarea sudurilor pe fiecare conductă în parte şi cu indicarea  poansonului sudorului care a executat-o şi a numărului buletinului de examinare nedistructivă emis de laboratorul specializat care a efectuat-o ;          

           - întocmirea proceselor-verbale de efectuare a probelor de presiune hidraulică la rece a cazanelor, în conformitate cu caietele de sarcini ale proiectantului, producătorului şi a prescripţiilor tehnice - colecţia ISCIR în vigoare;

           - întocmirea altor documente necesare completării Cărţilor tehnice - partea de instalare/montare/reparare ( după caz ): procese-verbale de predare-preluare a amplasamentului sau a frontului de lucru, procese-verbale pentru lucrările ce devin ascunse, procese-verbale pentru executarea unor lucrări speciale etc.;

           - efectuarea şi întocmirea proceselor-verbale de probe de casă a cazanelor în conformitate cu prescripţiile tehnice - colecţia ISCIR şi pregătirea instalaţiilor în vederea controlării acestora de către inspectorul ISCIR teritorial în vederea obţinerii de către beneficiarul acestora a autorizaţiei de funcţionare.          

     << SUS

 

DOTĂRI TEHNICO-MATERIALE ALE SOCIETĂŢII

     

Societatea deţine în municipiul Botoşani ( str. Maxim Gorki, nr. 11 ) un teren în suprafaţă de 800 mp. pe care este construit sediul in care este organizată activitatea de birotica şi activitatea de C+M ( depozite de materiale şi atelier de micro-producţie ) şi un spaţiu comercial în suprafaţă de 90 mp situat în B-dul George Enescu, nr. 2A în care este organizată activitatea comercială specializată ( centrale termice, echipamente termice şi sanitare, materiale de instalaţii termice şi sanitare, aparate de aer condiţionat ). In prezent societatea are in curs de amenajare un depozit de materiale pentru lucrările de C+M in suprafata de 200 mp in municipiul Botosani str. Anastasie Basota nr. 1B.

Pentru activitatea de aprovizionare, societatea este dotată cu un automobil FORD TRANSIT D/CAB 350 EF BENA 2.4 TCI cu 6 locuri şi benă de 3,10 m, iar pentru activitatea de C+M cu două automobile DACIA 1307 PICK-UP. În cazul în care se efectuează transporturi grele şi de volum se apelează la terţi sau acestea sunt efectuate cu mijloace de transport ale furnizorilor.

Pentru activitatea de PIF şi SERVICE societatea este dotată cu două autoturisme : DACIA SOLENZA şi DAEWOO MATIZ.

Dotarea cu aparatură specifică activităţii de PIF şi service centrale termice este următoarea :    

-         Analizor de gaze de ardere tip Maxilyzer cu 5 senzori ( cu sondă de gaze pentru centrale cu tiraj forţat, senzor de temperatură aer exterior şi pompă indice de fum ) - fabr. Germania ;

-         Pompă electrică de presiune tip RIDGID 1460E – 25 bar. – fabr. Belgia ;

-         Pompă portabilă de detartrare tip RIDGID DP 13 – fabr. Belgia ;

-         Instalaţie de spălare chimică a schimbătoarelor de căldură în plăci tip ALFA LAVAL CIP 40 – fabr. Germania ;

-         Laptop COMRACE M8 XG 2400 – Pentium 4 cu soft specific pentru testarea centralelor termice cu plăci electronice cu interfaţă pentru testare ;

-         Cleşte electric pentru lipit ţevi de cupru tip COMBI – RIDGID -  fabr. Belgia ;

-         Detector de scăpări de gaze tip LEAKATOR 10 – BACHARACH – fabr. Danemarca ;

-         Stand de verificare manometre tip VEβ MEβGERATE WERK cu set manometre etalon – fabr. Germania ;

-        Stand propriu de verificare si reglare supape de siguranta cu Dn până la 100 mm;

-         Baie de ulei pentru verificare termometre tip ULTRATERMOSTAT   U 10 – fabricaţie autohtonă ;

-         Manometre tip U cu coloană de apă 0-60 mmCA – VIESSMANN – fabr. Germania ;

-         Multimetru electric MAVO 35 – fabricatie autohtona AEM Timisoara;

  << SUS

 

PARTICIPĂRI LA TOATE EDIŢIILE EXPOZIŢIEI "CĂMINUL - LIGHT & SOUND" ORGANIZATE DE
CAMERA DE COMERŢ
, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ BOTOŞANI:
<< SUS

 

Meridian Guestbook  |  Adauga-ne la lista ta de Favorite  |  Link-uri:    I.S.C.I.R.    Centrale.ro    Yahoo!Mail   Cool wallpapers   Divertisment